Julsing Financieel Support
Postbus 5834330 AN MiddelburgM 06 29040174info@julsingfinancieelsupport.nl
Wij bieden hulp en ondersteuning op financieel gebied voor een ieder die
moeite heeft om hun financiƫle administratie op orde te krijgen of te houden.

Privacyverklaring

Julsing Financieel Support gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden bij ons digitaal opgeslagen. U heeft altijd recht op inzage van uw persoonsgegevens.

Wij bewaren alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het beheren van uw financiën en voor de tijd zolang dit nodig is. Hieronder behoren onder meer naam, adres, geslacht, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer, bankrekeningnummers en lidmaatschappen zoals vakbond. Persoonsgegevens worden in geen geval verkocht aan derden. Medische gegevens bewaren wij alleen met uw toestemming en voor zover noodzakelijk voor aanvraag van toeslagen, vergoedingen of kwijtscheldingen.

De toegang tot onze computers is beveiligd met wachtwoorden die alleen de bewindvoerder en onze medewerkers kennen. Wij slaan uw persoonlijke- en financiële gegevens samen met verslagen op in een financieel systeem genaamd Smart Fms. Wij slaan ontvangen documenten op in een beveiligde omgeving genaamd KPN One Drive. Deze bedrijven kennen voor hun systeem een niveau van beveiliging dat voldoet aan de eisen van de privacywetgeving. Met dit alles zijn uw gegevens beschermd tegen misbruik, verlies of onbevoegde toegang.

Is uw overeenkomst bij ons beëindigd dan worden uw gegevens binnen drie maanden volledig uit ons financiële systeem verwijderd.

Mocht u tenslotte ondanks dit alles denken dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan vragen wij u contact met ons op te nemen.